Home > Nieuws > Rijkswaterstaat project: "Zwakke Schakels"...

Rijkswaterstaat project: "Zwakke Schakels"

31 juli 2016
Rijkswaterstaat project: "Zwakke Schakels"

Als doel omschrijft Rijkswaterstaat

Alle dijken in Nederland moeten een superstorm kunnen trotseren. Daarom is landelijk gestart met het programma ‘Zwakke Schakels’. Dit zijn stukken Nederlandse kust die volgens toetsing niet sterk genoeg zijn om een superstorm te weerstaan die eens in de 4000 jaar kan voorkomen. Eén van deze zwakke schakels is Nolle-Westduin. Uit onderzoek blijkt dat deze waterkering niet breed en hoog genoeg is. Het waterschap versterkt daarom dit kustvak.

De duinen bij Nolle- Westduin worden tussen de veertig en tachtig meter breder. Dat doen we door zo’n 550.000 m3 zand uit zee te halen. Dit zand gaat via een leiding over de duinen heen naar de landzijde. Hierna rijden bulldozers het zand uit zodat het mooie duinen worden. Sommige stukken weg zullen verdwijnen als de dijk en duinen breder worden. We vervangen de weg door nieuwe dijkovergangen, voetpaden en fietspaden.

Bij “toeval” kwamen de bestuursleden van de Galgewei erachter dat dit plan weleens consequenties kon hebben voor onze wei. Een overleg met het projectbureau gaf inderdaad wat meer duidelijkheid en in eerste instantie zag het ernaar uit dat de duinvoet dwars over onze wei zou lopen. Dit zou het einde van de wei betekenen. Er volgde een lobbyachtig contact waar de bestuursleden al hun invloed aanwendden om te redden wat er te redden viel. De informatie aan de leden van onze vereniging kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Verslagenheid, strijdlust en gelatenheid, elk soort reactie was merkbaar bij de eigenaren. Wim Vermeule en Ineke Luijck hebben zich persoonlijk ingespannen om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen.

Een zucht van verlichting ging door de wei toen de informatie kwam dat de versterking bij nader inzien een preventief karakter had voor de duur van 50 jaar. Hierdoor werd de duinvoet aanmerkelijk verkleind en dat betekende het behoud van onze wei. We praten nu over het jaar 2007/2008. 

Echter deze ingreep betekende wel dat het café “de Hoge Duinen” verplaatst zou moeten gaan worden, de duinovergang zou verdwijnen, evenals groten delen van het bos. De weg onder aan de voet van de oude duinen zou vervangen worden door een fietspad. In totaal is er 8 hectare bos gekapt. Daar tegenover staat dat 12 hectaren als natuurcompensatie gerealiseerd ging worden. Aanvankelijk 30 hectare, doch door onteigenings problemen heeft men ervan af gezien. Ook werd een wandelpad door de nieuwe duinen aangelegd van af de overgang Kontiki tot aan de overgang bij de Burg. Van Woelderenlaan. Hiermee werd aansluiting gecreëerd bij de al bestaande wandelpaden.

Inmiddels weet iedereen dat het versterken van de duinen door Rijkswaterstaat inmiddels is afgerond. Als laatste onderdeel evenwel moest de natuurcompensatie nog gerealiseerd worden.

In juli was het dan zover. Menige eigenaar had al in december 2015 gezien dat bulldozers en kranen het gebied “bouwrijp” maken. Met voortvarendheid zagen we elke maand dat het gebied zijn vorm kreeg. Hieraan voorafging nog een zoektocht naar achter gebleven munitie, een historisch/archeologisch onderzoek, flora en faunabeheer. De oude bomen moesten geruimd worden, vergunningen afgegeven, grond onteigening enz. In oktober 2015 werden er zelfs de omwonenden, waaronder de eigenaren van de Galgewei, uitgenodigd voor een presentatie in hotel Westduin omtrent de aanpak door alle betrokken partijen. 

De Zwakste der Schakels is op 1 maart gesloten:
De Duindoorgang bij Hotel Westduin.

 

De nieuwe overgang bij Westduin

Begin 2016 was het dan eindelijk zover

Op 5 juli werd met enige luister door de wethouder de natuurcompensatie officieel geopend. Veel eigenaren waren getuige van deze opening en met een wandeling kon eenieder zich overtuigen van alle moeite die men had gedaan om de natuur in volle glorie te laten terugkeren.  Zo zie je dat een gedeelte is ingericht als een poellandschap en een deel het karakter heeft van een kreek rug, die er ook inderdaad heeft gelegen. Bodemonderzoek heeft dit aangetoond. Men wil dat er veel doelgroepen van dit natuurgebied gebruik maken. Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien kunnen we vergelijken met het gebied tussen de Galgeweg en Dishoek. We treffen er wandelpaden, een ruiterpad, trimbaan aan en er zijn volop nieuwe struiken en bomen aangeplant. Tevens is er een kinderspeelplaats aangelegd, dat het karakter heeft van een duinpan met enkele klimmogelijkheden. 

Hiermee is ook weer aangetoond dat verandering ook nog zijn voordelen heeft, ondanks dat het oorspronkelijk beeld wel wat verloren is gegaan. Veiligheid voor de bewoners van het achterland en de recreanten die er blij mee zullen zijn. 

De investering 1.8 miljoen euro is dan ook dubbel en dwars waard. Hiervoor is o.m. 27.000 m3 grond verplaatst, 950 m3 duinzand ingebracht, 1oo nieuwe bomen geplant.  Ook betekent het dat er nimmer bebouwing rondom de Galgewei zal plaats vinden. Hierdoor blijft het van oorsprong opgezette kampeerhuttenterrein het karakter behouden waarnaar gestreefd wordt: rust in de natuur.

Zomerwoning huren of kopen?
Bekijk het aanbod
© 2024 De Galgewei