Home > De Galgewei > Inspiratie

Inspiratie

Op De Galgewei geldt een huishoudelijk reglement. Vastgesteld door de vereniging van erfpachters en huurders. Het terrein is eigendom van de Stichting Vebenabos. Het dagelijks beheer is in handen van de leden van het bestuur van de vereniging ‘Zomerlust’. Zij hebben deze gedragsregels opgesteld, die zowel van toepassing zijn op de erfpachter, huurder en op diegenen die gebruik maken van en verblijven op dit terrein.

Huishoudelijk reglement

De Stichting Vebenabos verleent het recht op erpacht aan haar pachters; de eigenaren van een woning op de Galgewei.
Aan het bouwen op de Galgewei en rondom de woning zijn strikte regels verbonden. 
Het BKP van de Galgewei en de Gezamenlijke Bouwprocedure en overige relevante documenten kunt u hier vinden:

Documenten Stichting Vebenabos

Foto's van de Galgewei

Zomerwoning huren of kopen?
Bekijk het aanbod
© 2024 De Galgewei