Home > Nieuws > Nieuwe website over de Nederlandse Kustversterking

Nieuwe website over de Nederlandse Kustversterking

18 november 2010

Alle dijken in Nederland moeten een superstorm kunnen trotseren. Daarom is landelijk gestart met het programma ‘Zwakke Schakels’. Dit zijn stukken Nederlandse kust die volgens toetsing niet sterk genoeg zijn om een superstorm te weerstaan die eens in de 4000 jaar kan voorkomen. Eén van deze zwakke schakels is Nolle-Westduin. Uit onderzoek blijkt dat deze waterkering niet breed en hoog genoeg is. Het waterschap versterkt daarom dit kustvak.

Het kustversterkingsplan volgens het WZE

“We verstevigen de waterkering, maar pakken ook meteen de ruimtelijke kwaliteit aan. Het gebied gaat dus flink op de schop. Zo maken we de dijk overslagbestendig, worden de duinen breder en verbetert projectbureau Zeeweringen aan de zeezijde de steenbekleding. Daarnaast creëren we nieuwe fiets- en wandelpaden, parkeerterreinen en een natuurgebied.

De duinen bij Nolle- Westduin worden tussen de veertig en tachtig meter breder. Dat doen we door zo’n 550.000 m3 zand uit zee te halen. Dit zand gaat via een leiding over de duinen heen naar de landzijde. Hierna rijden bulldozers het zand uit zodat het mooie duinen worden. De Nolledijk krijgt een stevige, nieuwe bekleding van asfalt aan de binnenkant zodat de dijk overslagbestendig wordt. Als er tijdens een superstorm water overheen slaat, bezwijkt de dijk niet. Het asfalt dekken we af met een laag zand zodat de dijk het aanzicht krijgt van een prachtig duin.

Sommige stukken weg zullen verdwijnen als de dijk en duinen breder worden. We vervangen de weg door nieuwe dijkovergangen, voetpaden en fietspaden. Er komen ook nieuwe parkeerterreinen in het gebied en een rotonde op de Burgemeester Van Woelderenlaan. Onderaan de duinen leggen we een fietspad aan, zodat er vanaf de Boulevards een prachtige fietsroute ontstaat. Hulpdiensten kunnen deze fietsroute gebruiken als het nodig is, daarnaast gebruikt het waterschap de weg om onderhoud aan de waterkering uit te voeren. Ook bovenlangs kan er straks vanaf de Boulevards, over de Nolledijk gefietst worden tot aan de Burgemeester Van Woelderenlaan.”

Meer informatie

Zomerwoning huren of kopen?
Bekijk het aanbod
© 2023 De Galgewei