Home > De Galgewei > Bewoners > Interview Nelleke en Sjef Opdam

Interview Nelleke en Sjef Opdam

Interview Nelleke en Sjef Opdam

Omdat deze familie, nog maar kort op de wei, al een huisje heeft gebouwd, is het interessant te weten waarom nu nieuwkomers speciaal voor deze wei kiezen.

Een telefonisch interview leerde ons het volgende:

Nelleke is geboren in Goes en haar vader Anton Koole kwam van oorsprong uit Souburg. Vanaf 1958 kwam Nelleke met haar ouders naar een strandhuisje op Westduin en wel van de familie Post. Daar genoot ze van de omgeving van het eiland Walcheren, waarbij o.a. ponyrijden haar grote hobby was. Later met haar huidige echtgenoot Sjef huurden zij steeds enige weken een strand(slaap)huisje op Westduin. Enige jaren geleden deed zich de mogelijkheid voor om in een huisje te investeren. Veel gezoek op internet en andere informatiekanalen werd het aanbod van koopbare huisjes beoordeeld. Het nieuwepark rondom Dishoek sprak hun absoluut niet aan. Toen deed zich de mogelijkheid voor om het huisje no. 14 van ……de fam. Post te kopen! Er was wel een voorwaarde aan verbonden, te weten het moest verplaatst worden. Ten tijde van de grote uitdunning begin 1990 is het huisje van de dhr. Post niet direct verplaatst, omdat men hem – als oud-voorzitter, die veel gedaan heeft voor de wei- enigszins tegemoetkwam. Dit gedogen was wel onder voorbehoud dat, als het huisje van eigenaar zou veranderen, verplaatsing noodzakelijk zou zijn. Een voorbeeld van een dergelijke operatie was het huisje van de fam. Klein. Deze is in 2015 daadwerkelijk van haar fundament omhooggetild en een meter of 10 verschoven. 
De fam. Opdam overwoog om dit ook te doen, maar men wilde meer comfort dan alleen een houten huisje, dat in de winter of in een koud voor- en najaar niet verantwoord was om te bewonen. Nieuwbouw werd een optie.

Een tekening werd gemaakt, aanvankelijk door een tekenbureau, maar dat beviel het gezin niet. Omdat Sjef, van huis uit bekend met de bouwwereld, en hun kinderen daarin ook al hun sporen verdiend hebben, werd het ontwerp door henzelf getekend. Het eerste ontwerp werd door de gemeente afgekeurd, maar een tweede verzoek werd ingewilligd. Ze hebben de toegestane vierkante meters zo optimaal mogelijk benut. Toen de fundering gestort werd leek het allemaal wat klein, maar degenen die er bij de opening in 2016 zijn geweest, hebben met hun eigen ogen de verbazingwekkende vernuftigheid mogen aanschouwen, waarmee zo optimaal mogelijk de beschikbare ruimte benut is. Hulde. Daarnaast is de vorm van het huisje ook wat revolutionair, omdat het in een honingraad vorm is uitgevoerd.

Nieuwsgierig naar hun overwegingen om voor de Galgewei, met haar toch wat specifiek concept, te kiezen, is hun argument: rust, gemoedelijkheid, grote gemeenschappelijke tuin! Recreanten, die op zoek zijn naar amusement en voorzieningen kunnen elders in Walcheren voldoende aan hun trekken komen, is hun idee. Ze hopen dat het zo blijft, dan zal de Galgewei een unieke positie blijven innemen.

Ze zijn al redelijk ingeburgerd en wat hun nu al ook bijzonder overkomt is het klusweekend met Pinsteren. Dat geeft de eigenaren de kans er samen iets moois van te maken, een stuk samenhorigheid te creëren en samen met een mooie afsluiting in de vorm van een BBQ of een klein feestje, maakt dit gebeuren ook iets unieks.

Zomerwoning huren of kopen?
Bekijk het aanbod
© 2024 De Galgewei